Life Coaching

Personlig coaching (life coaching) passer for alle.

Mange mennesker har god nytte av å benytte en life coach for sin livsvei. De finner at de kommer lengre på noen uker og måneder enn andre gjør på år med hjelp av sin veileder/coach som virker som en katalysator og heialeder som står på sidelinjen og heier en frem.

Life coaching handler i hovedsak om å finne  ut hva en ønsker å oppnå her i livet og legge til rette for hvordan en går frem for å nå sine ønsker og behov for å bli mer tilfreds. Personlig coaching handler om å få det bedre på hvilket som helst område i livet både privat og jobb.

I denne prosessen vil du ofte bli mer bevisst på behov, lage dine planer, vi ser på drivkrefter og motkrefter, er det for mye og  store motkrefter som skaper hindring vil vi finne en vei for å løse opp  slik at drivkreftene vokser seg større mens motkreftene krymper.
Vi jobber både med de tanker og følelser du har om deg selv, livet ditt og det du har rundt deg. Vi ser på nåværende tenkemåter og hvordan du kan skape noe nytt. Det er en kjent sak at same tenkemåte holder oss på stedet hvil.
Ved hjelp av enkle, effektive og dype metoder vil vi finne konkrete tiltak som  åpner opp for mer motivasjon som gir handlekraft som skaper endringene du ønsker.

For noen er det sånn at man ikke kjenner seg tilfreds slik en har det i øyeblikket og det ønskes en forandring … en vet bare ikke helt hva denne forandringen skal være mens andre har klare mål.  Gjennom coaching prosessen skapes det mer bevisstgjøring rundt  dette og en kommer ofte inn i et gjøre modus som løfter en gjennom mestring og glede og resultatet er ofte at man strekker seg mye lenger enn man trodde var mulig.

Forskjellen på coaching og terapi er at mens terapi ofte relaterer seg til fortiden, handler coaching om hva du vil gjøre i fremtiden. I praksis er likevel ikke forskjellene nødvendigvis så store fordi mange coacher har erfaring som terapeut eller vise versa.

For den som ønsker å benytte life coach anbefales vår 10 timers pakke da det handler om en prosess som går over litt lengre tid. (Pris kr. 7.500.-, du sparer kr. 1.000.-)
Noen velger å komme en gang i uken mens andre gjør det til en lengre prosess og velger kanskje å komme hver 14. dag eller en gang i mnd. Vi har alle forskjellige behov som ivaretas.


Oslo Hypnoterapi benytter life coaching som et redskap for personlig utvikling og vekst, ved å benytte forskjellige og godt utprøvde metoder som samtale, EFT, oppstillingsøvelser og hypnoterapi, i timene vil budskapet spisses så nye dører åpnes for deg.
Disse metodene er utviklet for å påvirke samspillet mellom det bevisste og ubevisste sinn. Vi ser på tanker, følelser og atferd noe som gir god og varig effekt.

Ved å benytte personlig coaching  vil de aller fleste oppleve umiddelbare og konkrete endringer i forhold til det temaet vi jobber med.
Det er gøy å se hvor fornøyd mange blir når de tar mer vare på seg selv ved å vekke opp understimulerte tanker og bruker sitt potensiale.
Det å ta noen skritt  ut av komfortsonen gir oss ofte et løft som gir livet en oppsving.
En bonus vil de aller fleste også oppdage at når en ting endrer seg, så får det positive følger på andre områder i livet også.


Er du fornøyd med slik du har det I live teller ønsker du noe mer for deg selv og de rundt deg?
Hvordan vil det være å utfordre deg selv og ha det gøy?
Oppleve ny mestring og glede?

Kan dette være noe for deg er du velkommen til en uforpliktende samtale med
Lisbeth på. Tlf. 962 30 953.

Noen eksempler på hva vi kan møte i coaching:

 • Mental trening
 • Ta bedre avgjørelser
 • Finne mer glede over livet
 • Løse stress
 • Få mer selvtillit og trop å seg selv
 • Bedre selvbilde
 • Skape bedre ytelse privat og jobb
 • Motivasjon
 • Takle forandringer i livet
 • Relasjoner
 • Endre vaner
 • Måloppnåelse
Ingen produkter

Facebook

X