VALG og VANER.
18. oktober 2015
EFT for å slippe uønskede tanker.
28. desember 2016

Affirmasjoner.

Affirmasjoner kan snu negative tankemønstre.

Jeg tror at livet er godt og at vi alle kan oppnå de utroligste ting når vi kan, vil og må…

Affirmasjoner

… er positive utsagn vi sier høyt eller tanker som er ment å skape en forandring til noe bedre for oss.
Noen mennesker har en tendens til å gå inn i en negativ tankeflyt som skaper hindringer, mens andre går inn i en annen retning med positive tanker og følelser som åpner opp en god glede. Det er vel ingen som bare er det ene eller det andre, det svinger litt for oss alle og det å lære å dra seg selv inn i en god retning vil gi en stor gevinst. Det er derfor mange bruker affirmasjoner for å snu et negativt spinn.

Teorien bak affirmasjoener er at når utsagnet  gjentas mange nok ganger vil det ubevisste sinnet ta det til seg som en sannhet og hverdagen vil bli bedre.

Fungerer dine affirmasjoner for deg?
Har du noen gang brukt affirmasjoner som ikke virker?

Den indre dialogen.

Når vi setter fokus på den indre dialogen vi fører med oss selv hver eneste dag vil det gjøre oss oppmerksom på hvor vi fører oss selv. Noen mennesker er gode på å la denne indre dialogen være positiv og god mens andre har en større tendens til å trekke seg ned med negativt selvsnakk.
Émilie Coué, en fransk lege påstod i sin tid at han kunne kurrere mange sykdommer med affirmasjoner.

En av de mest kjente studiene som er vitenskaplig testet på affirmasjoner er gjort av psykologen Joanne Wood som testet det ut på personer med lav selvtillit og en kontrollgruppe med høy selvtillit. Det viste seg at gruppen med høy selvtillit økte sin selvfølelse mens den andre gruppen med lav selvfølelse kunne ha en tendens til å føle seg verre etter å ha benyttet sine positive utsagn.

Forklaringen på dette kan være at mennesker er mest opptatt av å få bekreftet det selvbildet de allerede har. Flere studier viser at folk med god selvtillit husker den informasjonen som bekrefter deres selvtillit og samtidig ignorerer informasjonen som svekker selvfølelsen. Folk med lav selvfølelse gjør på sin side det samme; de bekrefter sin dårlige selvfølelse og benekter det positive.

Min erfaring

… er at det er naturlig for oss å tro at alle ønsker seg en god selvfølelse, men er det egentlig sant? Dette er basert på egoets ønsker: Det vil at en affirmasjon vi repeterer ofte nok automatisk skal bli en sannhet, men i virkeligheten er det sånn at i kampen mellom det bevisste og ubevisste sinnet vil bestandig det ubevisste vinne.
Der ligger kanskje en annen oppfattning, en annen erfaring og sannhet i dypet av oss. I det ubevisste sinnet vil denne delen av hjernen som er overbevist om at det negative virkelighetsbildet det arbeider ut ifra er en etablert sannhet, og selv om dette kan være en vrangforestilling vil denne kjempe for sin overlevelse. En grunn til det kan være at det negative tankemønsteret har blitt en så etablert del av identiteten at det å gi slipp på den kan oppleves som truende.

Når jeg bruker EFT og utsagn for å snu det uønskede trosystemet legger jeg merke til hvor viktig det er for folk å kunne utrykke det negative. De har ofte et behov for å la det “brenne ut”, for deretter å sette fokus på understimulerte følelser og tanker slik at disse områdene kan styrkes og utvikle seg til sannheter som er mer velfungerende.
En måte å påskynde helbredelsesprosessen er å benytte utsagn som f.eks.: “mer ro og harmoni er godt for meg”, “ro og harmoni er bra for meg”, og “jeg er i ferd med å oppleve/kjenne mer ro og harmoni i livet mitt”.

Affirmasjoner som fungerer

Men hvordan optimaliserer man effekten av affirmasjoner uten bruk av EFT, hypnoterapi eller oppstillings øvelser?
Min erfaring er at det er flere ting som skal til for at enkle utsagn kan skape det ønskede resultat. Jeg påstår ikke at affirmasjoner ikke fungerer, bare at det er en del ting vi bør ha fokus og kjennskap til for at ønsket mål og nye vaner skal bygges og oppnås raskere. For best mulig effekt bør det være:

– personlig
– gi en følelse av noe som er bedre
– sagt i presens
– være motiverende og realistisk
– erklært som en prosess
– sannferdig

Det hjelper også å bruke affirmasjonene når du slapper av, når du nettopp har våknet eller skal sove, for når du har senket hjernefrekvensene vil de ha bedre effekt. Husk også å holde deg unna ord som: “skal ikke” og “vil ikke”.

Du vet nå at for å gi en affirmasjon best mulig effekt er det noen ting som er viktig å tenke på. Og om vi ser på ønsket om å få bedre selvfølelse og har laget en affirmasjon som f.eks: “Jeg er stolt av meg selv”, “jeg elsker meg selv”, “jeg har god selvfølelse”, vil det ha best effekt om det ligger en opplevelse i sinnet fra før om at dette kan være sant. Om det derimot ikke ligger som en mulighet i sinnet så er imidlertid slike affirmasjoner mest sannsynlig bortkastet; de kommer ikke til å fungere raskt og godt fordi sinnet vårt har en egen sannhetssøkende mekanisme.

I den grad det siste er tilfellet vil det ubevisste sinnet mest sannsynlig si “for noe tull” og avvise utsagnet. Allikevel er ikke ting så håpløst som de kan høres ut. For vi vet også at gjentagelser øker sannsynligheten for at et lite frø skal feste seg og vokse, og om vi kan gi det ubevisste sinnet en referanse fra en gang det husker følelsen av at en har vært stolt og elsket seg selv, da vil det våkne opp noe i det ubevisste som gir en ny ide sjansen til å gro frem. Prosessen kan ta tid, men dersom en ønsker å få litt fortgang på ting så kan en sette det inn i en prosess og lage en affirmasjon som dette:

“Jeg er i ferd med å kjenne meg mer stolt av meg selv.”
“Jeg velger å elske meg selv mer enn før.”
“For hver dag legger jeg merke til det som er bra for meg og gir meg en god selvfølelse; jeg ser noe som vil være bra for meg vokse frem.”
Når vi gjentar og bruker slike affirmsjoner som kan godtas av det ubevisste sinnet vil det skapes nye nervebaner i hjernen. Nevronene i hjernen fungerer som brostein og hver gang vi lærer noe nytt skapes en ny kobling i sinnet. Alt vi har lært gjennom livet har laget et stort nett av koblinger i hjernen, og ved å lære nye ting utvikler vi hjernekapasiteten. Når vi så gjentar nye ting ofte vil nye stier skapes og disse nye nervebanene forsterkes. Slik beredes veien for vårt nye syn på oss selv.

Tanker og følelser følger hverandre, det er noe vi alle har kjent på. Gode tanker skaper gode følelser, og flere studier viser at vi kan bli opp til 40% mer tilfreds ved slik bevisstgjøring som nevnt over.

Kan du forestille deg hvordan vil det være når du:

Vekker opp understimulerte følelser og tanker?
Blir mer bevisst på hvordan du lager dine affirmasjoner?
Får bedre selvfølelse gjennom en positiv indre dialog?
Bruker affirmasjoner som virkelig fungerer?
Lever et liv i mer glede og harmoni med tanker som trekker deg i den retningen du ønsker?

Alt dette er innen rekkevidde for på samme måte som det er mulig å trene en muskel er det mulig å trene sinnet til å ta kontroll over tanker og følelser. Ved ganske enkelt å benytte effektive affirmasjoner som igjen påvirker og drar deg inn i mer mestringsmodus vil ting over tid bli bedre.

Dersom du allerede har god nytte av dine affirmasjoner så forsett med dem som du allerede gjør. Vi har alle forskjellige måter å respondere på, og mens det for noen vil det være lett å øke selvtilliten med sine affirmasjoner vil andre bruke lengre tid.

Jeg tillater mer glede.

Dagens affirmasjon kan være: Jeg tillater meg mer glede. Jeg velger mer harmoni.

Hvordan kan du nyttiggjøre deg denne informasjonen?
Hvordan vil det føles for deg når tankene dine er i en god positiv flyt?

Så, helt avsluttende, her er noen affirmasjons tips:
Lag en affirmasjon som passer for deg og si den høyt for deg selv. Føles det ok å si ditt utsagn så forsett og bruk det, føles det helt feil, så se på hvordan du kan forandre på den så den passer deg bedre.

“Jeg er i fred med å åpne opp for nye positive tanker om meg selv–det gjør meg mer glad”.

Har du lyst til å lære litt mer om dette har du nå mulighet til å bli med på: Effektivt selvsnakk for et bedre liv, eller se Et Liv i Vekst.

Målgruppe: Deg som ønsker mer kunnskap om å løse opp i negativt selvsnakk og kritikk og bli din beste venn.

Om meg: Jeg heter Lisbeth Mikalsen og har i over 15 år jobbet som terapeut. Jeg holder kurs, foredrag og veiledning til enkelt personer og i grupper innen vaneendring og selvutvikling. I jobben min benytter jeg effektive metoder som bl.a. EFT og hypnoterapi.

Lyst til å bli med eller ønsker en uforpliktende samtale ring Lisbeth på
tlf.: 962 30 953.

Beste hilsen
Lisbeth Mikalsen
Oslo Hypnoterapi

Tilbakemelding:

Gjennom disse metodene med Lisbeth fikk jeg snudd nervøsiteten og uroen til trygghet, selvtillit og ro. Jeg er glad jeg fikk sjansen til å lære dette og ser nå hvordan jeg kan bruke det på det meste i livet. Alle burde kunne dette.
Hilde Andersen.

Øvelsene og teknikkene fikk meg til å bli mer bevisst på sperrene og hva det er som hindrer meg. Gjennom effektive metoder fikk jeg motivasjon og styrke. Takk til Lisbeth i Oslo Hypnoterapi.
Wenche-Lill Due Iversen.

blogg3

Ingen produkter

Facebook

X