EFT Coaching

EFT

Hos oss benytter vi også EFTcoaching, en veiledningsmetode hvor klienten gjennom samtaler selv blir bevisst på sine ønsker og mål. 


Ved å være helt nøytral under prosessen og uten å stille ledende spørsmål ledes klienten til å finne sine løsninger og utvikle sitt talent. Svært ofte opplever vi en bevisstgjøring av årsak og virkning,  med EFT vil vi lettere kunne løse opp i begrensninger som hindrer en i å komme til målet.

Vi opplever nå stadig flere
som ønsker å bruke denne type coaching for bedrifts utvikling og privat. Ved å benytte EFT under coachingen vil en lettere komme i kontakt med sitt ubevisste sinn og dermed komme videre mot sitt mål.


Ved å benytte EFT  vil en ofte få bedret:

 • Selvtillt
 • Komunikasjon
 • Vaneendring
 • Velvære
 • Karrieremuligheter
 • Mestring av  jobb
 • Kreativitet
 • Balanse privat og på jobb


For å få et godt utbytte av coachingen bør en regne med ca. 3-4 ganger.
Pris pr. time kr. 950.- 


EFT via telefon eller skype.


Noen foretrekker å bruke EFT via telefon eller skype, det kan være forskjellige grunner til det.

 1. Du kan være anonym.
 2. Du kan spare tid og penger på reise.
 3. Du kan befinne deg hvor som helst i verden.
 4. Du kan være på et sted du føler deg trygg.

 Forberedt på riktig måte vil du få like god virkning som når du er hos en terapeut.

Pris kr. 450.- for 30.min. 

There are no products

Facebook

X