TRYGGHET – INDRE RO – HARMONI

Kurs: Et liv i vekst
19. januar 2015
Tankeverkstedet: Effektivt selvsnakk for et bedre liv.
1. september 2015

TRYGGHET – INDRE RO – HARMONI

Nyt en sunn og god drikke.

Hvordan kan vi få en virkelig god indre ro og harmoni?

Det er noe jeg lar tankene mine surre litt rundt om nå som jeg er i lage workshop modus. Det jeg kommer til er at det som er grunnleggende for en god harmoni er TRYGGHET og når tankene mine er i riktig gjøre kurs modus så dukker det så klart opp et nytt spørsmål:

Hva skal til for å kjenne denne tryggheten, holder det med en god selvfølelse?

Det er selvfølgelig en fordel med en god selvfølelse og kjenne mestring på mange områder da det gir en god følelse, men gir det den virkelig indre harmonien?

Vi kan alle le, ha det fint og kjenne på en god glede gjennom fine opplevelser i livet, kanskje til og med være litt forelsket. Men nei, det er ikke det jeg tenker på, for det handler om noe enda mer essensielt; det er den dype, gode indre ro, harmoni og trygghet vi alle ønsker som en grunnleggende følelse i oss—den som får oss til å kjenne på det beste i oss så vi igjen får det beste ut av livet.

Jeg tror det fordrer en stor grad av aksept, trygghet og tillit før man kan begynne å nærme seg denne tilstanden.

Holder det i dette henseende å styre tankene i riktig retning?

Holder det å registrere hvordan tankene påvirker følelsene?

Hvordan blir man egentlig en positiv tenker som åpner for denne ideal tilstanden?

  • Jeg tror det er viktig å starte et sted, og det er helt klart en god begynnelse med bevissthet om tanker og hvordan den indre dialogen som foregår inne i hodet vårt igjen påvirker hvordan vi føler oss.
  • Når vi begynner å ha en indre dialog som er positiv og lærer noe om hvilke ord og setninger som virker best for oss vil vi jo lettere åpne opp for nye muligheter—og dette er helt klart et viktig skritt.
  • I den grad vi blir bevisst på hvilken kraft som ligger i den indre dialogen—den som enten kan skape plunder og kaos eller gi hjelp og støtte—vil vi jo ha en god veiviser for bedre selvfølelse, trygghet, indre ro og harmoni. Og da er vi definitivt på riktig vei.

Men kan vi si noe mer? Kan vi finne frem til noe mer grunnleggende om hva veien til lykke og velbefinnende innebærer? Hva som må til for at vi virkelig skal finne vår plass i våre liv? Hva som bringer mening i livene våre?

Det som er sikkert er at selvrealisering er en tidkrevende prosess, og at den virkelige tryggheten til livet trenger man tid for å nå.

Kan grunnen til det være at den fordrer en grunnleggende tillit til livsprosessen og at det i dette ligger en dyp forståelse av hvem man er, hvorfor man er her, og hvordan alt i store trekk henger sammen?

Jeg tror det—og med disse tankene er vi inne på en spirituell tankevei.

I den grad man er fanget i trossystemer som holder en tilbake vil jo denne tryggheten måtte vike for usikkerhet, tvil og frykt. Noen av våre trossystemer er vi mange ganger bevisst og klare på, mens andre igjen ligger skjult i vårt ubevisste sinn, mange av dem arvet gjennom generasjoners påvirkning.

Om man for eksempel tror at Gud skapte oss mennesker som utilstrekkelige og uferdige, og at han er en slags gammel mann i himmelen som vil straffe oss for våre mangler med helvetes pinsler til evig tid, ligger det vel i kortene at troen på seg selv, livet og skaperverket er vanskelig å finne.

Hva vi har da er et trossystem som er basert på frykt—og har vi frykten i oss, hvordan kan vi da kjenne på tryggheten?

Likeså vil det være med den som godtar den gamle tolkningen av evolusjonen—den som forteller oss at skaperverket med alt som er er et resultat av en endeløs rekke av tilfeldigheter, og at verken en selv eller livet generelt har noen egentlig mening eller formal.

I den grad slike trossystemer får forme vår hverdag vil frykten ha et visst grep om oss, og den virkelige tryggheten være vanskelig å finne.

Er det derfor sånn at vi må ha med denne spirituelle biten for å få en dypere indre ro og harmoni?

Jeg tror at en grunnleggende tillit til livsprosessen er en fordel, for uten denne tilliten til at vi alle er en del av en større kraft, en som i sin visdom vil sørge for at alt ordner seg til det beste, at vi er ivaretatt uansett hva egoets frykter eller verden ellers gir inntrykk av vil den virkelige roen vike fra oss.

Jeg tror det er en fordel for oss å bli fortrolig med også denne biten, for ellers blir mange andre selvrealiseringsteknikker nesten som å sette plaster på et verkende sår; det kan bedøve en smerte for en stund, men man helbreder ikke den egentlige årsaken til problemene.

Dette er noe jeg filosoferer mye på for tiden. Kanskje er du uenig, og jeg har i så fall full respekt for deg og dine overbevisninger. Allikevel tror jeg nok at mange vil være enig med meg i at det å starte med den indre dialogen—det å gjøre den best mulig så den hjelper oss å åpne opp for mer trygghet og harmoni—er veien å gå.

Dette er et rom for refleksjon. Jeg har kommet med noen spørsmål som kan gi deg noen tips i forhold til det som er riktig for deg, jeg vil oppfordre deg til å tenke over spørsmålene jeg har stilt; kjenn på hva du mener.

Hva er trygghet for deg … for meg?

Hvordan føles det?

Hvor dypt er du/jeg villig til å skape min trygghet?

Vil du/jeg kun sette et plaster på et sårt tema?

Hvilken uttelling vil du ha av å skape en indre positive dialog med og om deg selv?

Hvordan vil det føles for deg når du skaper tanker som drar deg inn i gode ting I livet?

Hvordan vil det oppleves når du oppsummerer dine positive og negative tanker om deg selv og oppdager at det er flere positive enn negative ting der?

Hva vil skje når du bruker dette?

Hvordan vil det første skrittet være ?

Hva skal til for at du tar det etc?

Kan effektivt selvsnakk for et bedre liv være noe for deg?

Jeg ønsker deg en fin dag og lykke til med dine tanker og spørsmål.

 

blogg3

 

 

Beste hilsen

Lisbeth Mikalsen

Oslo hypnoterap

Tlf. 962 30 953

There are no products

Facebook

X