Tankeverkstedet: Tanker som trekker deg i riktig retning.

Tankeverkstedet: Effektivt selvsnakk for et bedre liv.
1. september 2015
Kurs: Effektivt selvsnakk for et bedre liv.
7. september 2015

Tankeverkstedet: Tanker som trekker deg i riktig retning.

Jeg tenker ofte på hva selvsnakk gjør for oss og hva som skal til for å snu på det som drar oss inn i en selvkritisk holdning som igjen bidrar til selvsabotasjoe og skaper hindringer.
Jeg har tro på og erfaring med at det kan være enkelt å lære å prate seg opp og holde seg der.
Det skaper bedre selvfølelse som påvirker selvtilliten som vil påvirke mestringsfølelsen som igjen påvirker gjennomførings evnen.

Vi har alle kjent på den indre dialogen vi har med oss selv i vår tankeverden den som noen ganger lever sitt eget liv og som trekker oss inn i forskjellige retninger.
I en sunn idre dialog gir vi oss overvekt av positive bekreftelser gjennom å gi ros og tillate å være stolt av seg selv.

Selvkritikk kan brukes på to måter, velger vi bruke den for å skape noe som er bedre gjennom en rasjonel og fornuftig indre samtale er det en god vei for forbedring til noe nytt.
Derimot dersom denne indre dialogen bare går inn i et ensporet negativt spinn som gjenntas drar den oss bare inn på et feil spor. Ganske logisk ikke sant?
Ved å bli mer bevisst, stopper du lettere det negative og du kan da forsterke det selvsnakket som fremmer utvikling og skaper en god selvfølelse og trygghet.

Når du begynner å tenke annerledes vil du også føle annerledes med mer glede og en selvfølelse som vokser i takt med forandringen. Bare tenk og kjenn på hva som oppleves som gode og styrkende følelser for deg.

Når føler du deg glad?
Når føler du deg bra nok/god nok?
Når er det harmoni i dine tanker?
Bruker du affirmasjoner for å skape noe bedre?
Hvordan fungerer affirmasjonene du bruker?

Vi er alle oppmerksom på hvordan tanker og følelser følger hverandre. Det er så godt å oppleve hvordan bevisstgjøring åpner opp for å se selvsnakket som saboterer for å lettere bruke noen andre ord som snur til det bedre.
Flere studier viser at vi kan bli opp til 40% mer tilfreds ved bevisstgjøring og skape endreing til det vi søker.

Dagens lille tips:

Det er en energi i tanker og ord som vi ofte ikke er bevisst på. Noen ord vil åpne opp for muligheter mens andre skaper hindringer. Tenk litt på forskjellen i ordene MOT og FOR.
Det er utrolig hva du kan få til når du jobber for noe. Jobber du mot noe vil det mest sannsynlig skape blokkering.

Hvordan kan du nyttiggjøre deg denne informasjonen?
Hvordan vil det føles for deg når tankene dine er i en god positiv flyt?

Affirmasjons tips:
«Nå er jeg i fred med å åpne opp for nye positive tanker om meg selv fordi det får meg til å føle meg bedre».

er) eller kveld. Ønsker du kurs på ditt hjemsted så ta kontakt, kurs settes opp på bestilling.

Beste hilsen
Lisbeth Mikalsen
Oslo Hypnoterapi

blogg3

There are no products

Facebook

X